Chyba
 • JFolder::create: Byla zjištěna nekonečná smyčka
Jméno Kód zboží Cena: Množství / Upravit DPH Sleva Celkem
 
Celková cena
Zvolte si způsob dopravy

Prosím vyberte způsob dopravy 
Celkem:
0 Kč
0 Kč
Poznámky a zvláštní požadavky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti ÚKLIDOVÝ SERVIS – Pb s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech www.uklidovyservispb.cz, www.frepro-us.cz, a www.frepro-us.sk .Internetový obchod provozuje společnost ÚKLIDOVÝ SERVIS – Pb s.r.o . IČO:27409384, DIČ:CZ27409384, zapsaná v Obchodním rejstříku odd.C.vl.č.111212. Tyto všeobecné podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží na serveru www.uklidovyservispb.cz mezi prodávajícím (ÚKLIDOVÝ SERVIS – Pb s.r.o.) a kupujícím (zákazník). Všeobecné obchodní podmínky mají přednost před jinými obchodními podmínkami, zvláště pak jakýmikoli obchodními podmínkami kupujícího. Ceny zde uvedené platí pouze při objednání přes internet.

 1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží zveřejněné prodávajícím a potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodejce a zákazníka.

 1. Nabídka, objednávka, uzavření smlouvy

Nabídky zboží jsou nezávazné. Kupující uskuteční objednávku vyplněním formuláře na  www.uklidovyservispb.cz, www.frepro-us.cz nebo www.frepro-us.sk, případně e-mailem či telefonicky. Veškeré údaje o zboží (hmotnost, míry, váhy apod.) jsou pouze přibližné a nepředstavují v žádném případě ujištění o vlastnostech zboží. Objednávka podaná kupujícím je návrhem smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Je závazná a kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit.  Kupující, který je fyzickou osobou, učiněním objednávky dává prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů pro účely vyřízení objednávky, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo požádat prodávajícího o vysvětlení a právo na blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zároveň kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení společnosti ÚKLIDOVÝ SERVIS – Pb s.r.o. s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. Prohlašujeme, že zboží zn. FRE PRO nabízené v rámci internetového obchodu, pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

 1.  Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. V žádném případě neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

 1. Dodací podmínky

Zboží prezentované v e-shopu je skladem, zboží expedujeme do druhého dne od přijetí objednávky. Do jednoho až dvou pracovních dnů od expedice bude objednané zboží doručeno na Vaši adresu. V případě, že nebude možné objednané zboží doručit okamžitě, kontaktujeme Vás a dohodneme s Vámi termín dodání. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží společností ÚKLIDOVÝ SERVIS – Pb s.r.o. od jeho dodavatelů, vzhledem k tomu, že na straně prodávajícího se jedná o okolnost vylučující odpovědnost. V takovém případě má prodávající právo posunout termín dodávky zboží kupujícímu. Pokud zboží nebylo dodáno kupujícímu ani po 3 týdnech po podání objednávky kupujícím, má kupující právo částečně nebo zcela objednávku zrušit bez jakýchkoli sankcí. V případě vadné dodávky zboží vinou přepravní služby respektive pošty, je kupující povinen uplatnit tuto reklamaci bez prodlení u přepravní služby respektive pošty do max. 2 pracovních dnů od převzetí zásilky. Potvrzením převzetí zboží nejsou dotčeny nároky kupujícího vyplývající ze skrytých vad dodaného zboží. Prodávající není povinen kupujícímu předvést takové zboží, jehož povaha to vylučuje.

 1. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.

 1. Práva ze záruky

Prodávající zaručuje, že dodávané výrobky jsou bez výrobních vad a vad materiálu. Záruka činí při dodržení podmínek používání 24 měsíců, není-li na faktuře nebo dodacím listu uvedena doba delší. Běh záruční doby začíná datem převzetí zboží kupujícím. Pokud nebudou dodrženy příslušné návody k použití a údržbě, budou provedeny změny, zaměněny díly nebo použit spotřební materiál nebo příslušenství neodpovídající originální specifikaci, záruka zaniká. Totéž platí, pokud byla vada způsobena nesprávným používáním, skladováním a manipulací nebo cizími zásahy, jakož i otevřením. Nepodstatné odchylky v barvě, rozměrech a/nebo jiných kvalitativních a výkonových parametrech zboží nezakládají žádná práva na záruky. Prodejce nenese odpovědnost za ztracená data a za ztrátou způsobenou škodu. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. Důvodem k uplatnění reklamace nemůže být ani nevhodnost nebo nepoužitelnost nakoupeného zboží k účelům, pro které bylo kupujícím zakoupeno. Reklamovat lze pouze mechanicky nepoškozené zboží – nerozbalené z průsvitného obalu. Reklamované zboží je nutné na vlastní náklady kupujícího zaslat zpět. V případě oprávněné reklamace budou účelně vynaložené náklady na odeslání zboží kupujícímu vráceny. Zaplacené poplatky za poštovné, přepravné apod. se nevrací. Požadavek na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) je možno uplatnit v uvedené lhůtě na adrese ÚKLIDOVÝ SERVIS – Pb s.r.o. K Podlesí 540, Příbram VI. Pouze tato adresa je určena pro vrácení zboží. Zaplacenou částku za zboží poníženou o náklady vynaložené s vrácením zboží, vrátí prodávající kupujícímu v zákonné lhůtě na jeho běžný účet nebo poštovní adresu. Zboží není možno zaslat prodávajícímu na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty.

 1. Doprava a poplatky

  • A. Zboží zasíláme jako balík do ruky prostřednictvím České pošty. Cena za balné a dopravu tohoto balíku činí 100,-Kč/ 150,- Kč

  • B. Rozvoz zboží zajišťujeme v Příbrami a v jeho okolí zdarma pouze při minimální objednávce od 1 500,-Kč

  • D. Podmínky pro zasílání zboží na Slovensko. Cena za zaslání Obchodním balíkem České pošty – do 10kg = 17 Euro, nad 10 kg = 20 Euro. Platba pouze převodem na základě vystavené zálohové faktury. Soukromým zákazníkům zasíláme zboží s cenami s DPH. Firmám registrovaným jako plátci DPH zasíláme s cenami bez DPH. Zboží odesíláme po obdržení platby.

 2. Platby

A. Dobírkou při dodání prostřednictvím České pošty

B. Úhrada bankovním převodem

  • Při jakémkoli způsobu dodání Vám bude vystavena faktura se splatností 5 dnů. Po připsání celé částky na náš účet Vám bude zboží odesláno. Pokud nebude provedena úhrada ve splatnosti, objednávka bude bez dalšího upozornění stornována.

C. V hotovosti – osobně při předání zboží

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, a cenu uvedenou v katalogu internetového obchodu na internetové obchody www.uklidovyservispb.cz, www.frepro-us.cz, a www.frepro-us.sk včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Objednávku je možné stornovat pouze po dohodě s prodávajícím. Účastníci se ve smyslu ust. OZ dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti OZ.

ÚKLIDOVÝ SERVIS – Pb s.r.o.
se sídlem Lomená 549
261 01 Příbram V.

Kontakty : Tf . Fax . +420 318 631 933

e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ: 27409384, DIČ: CZ27409384
zapsaná v Obchodním rejstříku odd.C.vl.č.111212

JSN Force template designed by JoomlaShine.com